Cianowice

Cianowice – jest to wieś położona w gminie Skała przy drodze wojewódzkiej nr 794.n Pierwsza wzmianka o Cianowicach pochodzi z 1223 r. W średniowieczu była to wieś szlachecka. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od imienia „Lucjan”, które w średniowieczu brzmiało ”Lucien”, stąd „Cien” – „Cianowice”. Do 1954 roku siedziba gminy Cianowice.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

O Cianowicach ogólnie

Sołtysem Cianowic jest pan Tadeusz Grudnik. W skład Rady Sołeckiej wchodzą:

1.                      Jerzy Durłak

2.                      Wojciech Karlik

3.                      Mieczysław Heród

4.                      Marek Kasperczyk

W Cianowicach nieprzerwanie od 1993 roku działa Ochotnicza Straż Pożarna. Funkcję jej prezesa pełni Grzegorz Krzywda , a wiceprezesa - Tadeusz  Durłak.

W Cianowicach działa Orkiestra Dęta. Oto kilka słów o niej:

Pomysł założenia orkiestry zrodził się w głowie kilku panów podczas towarzyskiego spotkania- 25 stycznia 1963 roku. Mieszkańcami, którzy stali się niejako pomysłodawcami założenia orkiestry dętej byli: Zygmunt Calik, Piotr Krzynówek i Zygmunt Zdybał. Pierwszym kapelmistrzem, na którego barki spadł ciężar faktycznego zbudowania zespołu został pan Dziubek – organista ze Skały.

Ostatnie lata to bardzo optymistyczny czas charakteryzujący się dużym zainteresowaniem orkiestrą wśród młodzieży, co zresztą widać po składzie osobowym zespołu, a także nowym i młodym kapelmistrzu Piotrze Święchowiczu, który ma ambicje zaprowadzić orkiestrę na jeszcze wyższe poziomy muzyczne. Obecnie orkiestra liczy ponad 40 osób, z czego prawie 80% składu tworzy płeć piękna, zaś czynnymi strażakami-ochotnikami jest ok. 25%

Cianowice oczami mieszkańców

Chcąc lepiej poznać mieszkańców Cianowic, przeprowadziliśmy wśród nich ankietę dotyczącą ich wsi. Brało w niej udział 13 osób – 8 kobiet i 5 mężczyzn. Młodzieży było niemal tyle samo, co osób dorosłych. Większość z nich całe swoje życie spędziła w tej miejscowości.

Próbowaliśmy się dowiedzieć między innymi, ile, według mieszkańców, osób mieszka w Cianowicach. Większość ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi, natomiast pozostali typowali w granicach 800 - 1300. Faktyczna ilość to 1 302 osoby.

Pytaliśmy również, kto jest sołtysem wsi. Okazuje się, że świadomości mieszkańców jest całkiem duża. Większości z nich wiedziała, że sołtysem jest p. Tadeusz Grudnik, gorzej było natomiast z ustaleniem wieku, w którym miejscowość powstała. Tym razem większość osób nie odpowiedziała, niektórzy pokusili się o typowanie stuleci pomiędzy XVI a XIX. Jednak początki naszej wsi sięgają dużo wcześniejszego okresu. Już z 1223 r. pochodzi pierwsza wzmianka, możliwe jest więc, że została założona nawet kilka wieków wcześniej. Jak widać, mieszkańcy nie przypuszczali nawet, że żyją w tak historycznym miejscu.

Kolejne pytanie brzmiało: „Jak określi Pan/i warunki rozwoju młodzieży w nasze wsi?”

Ankietowani uważają, że młodzież ma tutaj średnie warunki rozwoju. Jedynie pojedyncze osoby oceniają je jako dobre lub przeciwnie – złe. W Cianowicach istnieje wiele ośrodków rozwoju młodych ludzi, najważniejszym z nich jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, której dyrektorem jest Kazimierz Mostek. Wyposażona jest ona w nowoczesną sale gimnastyczną, która z powodzeniem służy także ogólnemu rozwojowi sportowo - rekreacyjnemu mieszkańców. Nasza młodzież może także uczęszczać na zajęcia tutejszej orkiestry dętej. We wsi prężnie działa także remiza OSP, w której okresowo odbywają się imprezy dla młodzieży i dorosłych. Istnieje także młodzieżowa grupa Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kontynuując wcześniejszą kwestię, zapytaliśmy ankietowanych o możliwości podniesienia warunków rozwoju młodych ludzi. Według mieszkańców, najpotrzebniejszą inwestycją byłaby budowa boiska oraz zorganizowanie świetlicy dla dzieci i młodzieży. Uzasadniali, że byłby to dobry sposób na aktywne spędzanie czasu i rozwijanie znajomości z innymi ludźmi. Jesteśmy jak najbardziej za i mamy nadzieję, że te plany wkrótce dojdą do skutku.

Czyżby w Cianowicach nie było żadnych ciekawych miejsc do zobaczenia? Ta kwestia nie dawała nam spokoju po pytaniu o budynki warte pokazania turystom. Aż 5 osób nie znalazło takich obiektów. A Cianowice to przecież niezwykle piękna miejscowość, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Na szczęście nie tylko my tak myślimy. Wśród wymienionych odpowiedzi znalazły się m. in.:

1.                      zabytkowy dworek

2.                      staw

3.                      lasek na ul. Leśnej

Na pytanie, czy w naszej miejscowości odbywają są jakieś zabawy, najwięcej osób uznało, że tak, uzasadniając, że co roku organizowane są: andrzejki, sylwester i dożynki. Raz na jakiś czas odbywają się festyny. Niestety, imprezy te są rzadkie i zdaniem mieszkańców powinny odbywać się częściej. Ich organizatorami są różne podmioty, np. szkoła podstawowa lub radni. Zabawy te cieszą się dużym zainteresowaniem.

Zapytaliśmy także mieszkańców, ile nowych osób osiedliło się w przeciągu 10 lat w Cianowicach.  Ile ankietowanych, tyle różnych odpowiedzi. Wahają się one w granicach 30-1000 os. Niestety, liczba ta ciągle się zmienia i  trudno jest oszacować dokładny wynik.

 

Mieszkańcy dostrzegają w „przybyszach” dużo nowych szans dla wsi, ale istnieje także kilka rzeczy, które chcieliby w nich zmienić. Oto plusy i minusy osiedlania się nowych osób:

 

PLUSY

MINUSY

 nowe pomysły co do zagospodarowania wsi

większy ruch na ulicach

możliwość nawiązywania nowych znajomości

niemiłe osoby

większa ilość placówek publicznych, np. sklepów

zmniejszenie się wolnego terenu

zagospodarowanie ugorów

urbanizacja wsi

 

 

Jeśli chodzi o osoby aktywne społecznie, to było to kolejne pytanie, przy którym dużo osób zostawiło puste pole. Znalazły się jednak też takie odpowiedzi jak:

1.                      Tadeusz Grudnik, który pełni funkcje sołtysa

2.                      Tadeusz Durłak - nowo wybrany burmistrz

3.                      Katarzyna Basta – działaczka na polu kościół – szkoła

4.                      Łukasz Herod - miejscowy grafik/malarz

5.                      Kazimierz Mostek - dyrektor szkoły podstawowej, zajmujący się także organizacją imprez odbywających się w tej placówce

6.                      Krzysztof Kasperczyk – radny

7.                      Andrzej Heród- zajmujący się zimowym odśnieżaniem wsi

8.                      Jerzy Durłak - naczelnik OSP Cianowice

9.                      Rafał Bugajski, prowadzący sklep spożywczy

10.                  strażacy, będący zawsze w pełnej gotowości, by ugasić pożary i pomóc mieszkańcom

Jedno jest pewne: w naszej wsi nie brakuje osób energicznie działających na jej korzyść.

Według ankietowanych, osobami uzdolnionymi lub prowadzącymi dobrą działalność usługową są:

1.                      Łukasz Herod – artysta, malarz,

2.                      Tadeusz Durłak – zakład pogrzebowy

3.                      Dariusz Bugajski – sklep spożywczy

4.                      Wiesław Siejka, zajmujący się pasieką pszczół

5.                      Agnieszka Kafel – produkcja mebli

6.                      Marian Drzyzga oraz Andrzej Heród – usługi transportowe

7.                      Adam Witek oraz Andrzej Rerak- prace remontowo – budowlane

8.                      wiele zdolnych muzycznie osób, grających w tutejszej orkiestrze

Kolejne pytanie dotyczyło oceny własnego udziału w życiu wsi. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że najwięcej osób, pomimo świadomości tego, co się dzieje w miejscowości, nie działa z inicjatywy własnej. Jeszcze bardziej niepokoi fakt, że nikt z ankietowanych nie zadeklarował aktywności w życiu publicznym. Trudno ocenić przyczynę tego zjawiska. Na pewno nie bez znaczenia jest to, że duża część mieszańców pracuje zawodowo, nie jest więc w stanie działać społecznie.

Agnieszka Drzyzga
Agnieszka Bień
Kinga Juszczynka
Iwona Grzyb


#

zamki-gotyckie.pl - Zamki Państwa Krzyżackiego, Zamki Królestwa Polskiego, Zamki zakonów rycerskich.

reklama
 
Created by Eurohost