Maszyce

Maszyce – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skała. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa Krakowskiego, a teraz leży na terenach małopolski. W Maszycach działa klub sportowy "LKS Maszycanka Maszyce", Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

 Dane:

  • Województwo: małopolska
  • Powiat: krakowski
  • Gmina: Skała 
  • Kod pocztowy: 32-077
  • Liczba ludność: 290
  • Sąsiedni miejscowości: Grębynice, Smardzowice, Brzozówka, Ojców

Jaskinia Maszycka - stanowisko górnego paleolitu, położone w dolinie Prądnika, we wsi Maszyce, w południowej części Ojcowskiego Parku Narodowego, odkryte w 1883r. przez G. Ossowskiego. Znaleziono Znaleziono tam unikatowy zespół narzędzi kościanych, rogowych i kamiennych datowany na 15500 – 14500 lat temu. Wśród znalezisk występują ostrza kościane, oprawy narzędzi kamiennych i przedmioty ceremonialne (tzw. buławy z zakończeniem fallicznym). Narzędzia kamienne wskazują na użytkowanie surowców pochodzących z bardzo szerokiego terytorium - od Alp po Wołyń. Znaleziska kości ludzkich (16-20 osobników) ze śladami rozbijania i cięcia mogą wskazywać na praktyki kanibalistyczne, a nawet na eksterminację całej grupy ludzkiej przez inną populację. Obecność w Maszyckiej Jaskini śladów typowej kultury środkowomagdaleńskiej, podobnej do klasycznych znalezisk z Francji, wiążę się z migracją ludności zachodnioeuropejskiej do Europy środkowej w poszukiwaniu łowisk, przede wszystkim antylop suhaków, które w tym czasie rozprzestrzeniły się z Europy wschodniej, wzdłuż wyżyn środkowoeuropejskich, aż do zachodniej Europy. W Maszyckiej Jaskini znaleziono, oprócz szczątków reniferów, koni i nosorożca, także szczątki suhaków, m.in. czaszkę, której części były pokryte czerwoną farbą.

Ochotnicza Straż Pożarna w Maszycach Jednostka Ochotniczej Straż Pożarnej w Maszycach ma w swoich ma w swoich szeregach 51 strażaków. W ratowaniu ludzi, zwierząt i mienia służą jej samochody bojowe GBA Star i GCBA Steyr. Z racji przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego terenem działania jednostki jest obszar powiatu krakowskiego. Mogą być także dysponowani do wzięcia udziału w akcji na terenie całego województwa małopolskiego w ramach Małopolskiej Brygady Obwodowej "Wawel". Wizytówką OSP jest także nowoczesny i funkcjonalny budynek remizy. W bojowej części znajdują się duży, przestronny garaż, łazienka oraz pokój zarządu. Duża, klimatyzowana sala balowa, dobre zaplecze kuchenne i wiele innych udogodnień to gwarancja udanego przyjęcia weselnego lub innej uroczystości organizowanej na terenie budynku.

 

ZARZĄD:

Prezes: Lesław Krokosz

Naczelnik: Jan Ibek

W-ce prezes: Zbigniew Wąsik

Skarbnik: Zbigniew Krokosz

Z-ca naczelnika: Marek Baran

Sekretarz: Bartłomiej Krzywda

Początki działalności OSP w Maszycach sięgają roku 1954. Ówczesny zarząd miał wiele pracy. W 1995 roku zakupiono pierwszą motopompę, uszyto mundury, a w 1957 roku z inicjatywy mieszkańców i członków straży wybudowano remizę a z drewna i trocin. W 1990 roku podjęto decyzję o budowie nowej remizy. Wmurowania kamienia węgielnego dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Skała Zbigniew Kasprzyk, Prezes OSP Lesław Krokosz oraz starostowie. Bojową część budynku oddano do użytku w 1994r. , a pierwsze przyjęcie weselne w nowej Sali odbyło się 7 września 1997r. Oddanie całego budynku odbyło się 20 czerwca 1999r. 22 kwietnia 2002r. jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Sławomir Łudzik
Michał Galos
Aleksandra Krokosz
Magdalena Cieślik

 


Na podstawie: http://pl.wikipedia.org

 

 

Wśród mieszkańców Maszyc przeprowadzono ankietę, której wynik można zobaczyć tutaj: http://stowarzyszeniekorzkiew.pl/uploadNew/files/ankiety_maszyce.pdf


#

zamki-gotyckie.pl - Zamki Państwa Krzyżackiego, Zamki Królestwa Polskiego, Zamki zakonów rycerskich.

reklama
 
Created by Eurohost