Smardzowice

Smardzowice - wieś położona w województwie małopolskim w powiecie krakowskim  w gminie Skała. Jest to jedna z większych wsi na teranie gminy Skała. Wieś ta liczy ok.570 mieszkańców. Obecnie sołtysem Smardzowic jest Maria Knapik. Smardzowice w dużej mierze składają się z lasów. Niedaleko jest Ojcowski Park Narodowy. Nazwa Smardzowice pochodzi bowiem od grzybów smardzów, których przed wieloma laty we wsi było bardzo dużo. Gdy nadeszły złe czasy ludzie z okolic żywili się  właśnie nimi. W Smardzowicach  znajduje się zabytkowy kościół. Działa tam Ochotnicza Straż Pożarna, Klub sportowy LKS Maszycanka-Maszyce, Orkiestra Parafialna oraz Szkoła Podstawowa  z oddziałem integracyjnym.

SANKTUARIUM W SMARDZOWICACH

            W Smardzowicach znajduje się Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej. Zbudowany został w latach 1907-1918. Jest to Świątynia neogotycka, trójnawowa bazylikowa, z transeptem, murowana z kamienia wapiennego i cegły. W wielkim ołtarzu znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzący z XVI wieku. Obraz został ukoronowany przez prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Kardynała Karola Wojtyle w 1972 roku.                               

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  W SMARDZOWICACH

            Ochotnicza Straż Pożarna w Smardzowicach została założona w 1918r. przez mieszkańców  tej wioski w celu zabezpieczenia wsi oraz ochrony przeciwpożarowej dla okolicy. Podczas walnego zgromadzenia założycieli  OSP został wybrany pierwszy zarząd jednostki . Na jego czele stanął ks. Stanisław Raczkowski. Zarząd  składał się także z :

Naczelnik- Józef  Doniec
Zastępca naczelnika- Józef Tomczyk, Stanisław Grzybowski
Sekretarz- Karlo Jabłoński
Skarbnik-Władysław Stolarski

Po jakimś czasie rozpoczęły się decyzje o budowie drewnianej remizy. Jednak wskutek kryzysu gospodarczego budowę wstrzymano. W 1924r. remiza została oddana druhom do użytkowania . 4 maja 1930r. na placu remizy OSP Smardzowice stanęła kamienna  statua św. Floriana- opiekuna strażaków. Ważną uroczystością dla członków OSP Smardzowice była uroczystość z dnia 15 lipca 1934r. Został wtenczas nadany i poświęcony sztandar OSP. W 1936r. z inicjatywy Ludwiki Czartoryskiej zostały przekazane tereny z przeznaczeniem na plac do ćwiczeń dla druhów. OSP swą sprawność i gotowość do pomocy potwierdzili już w 1937r. Odbyła się wtedy  akcja przeciwpożarowa w Ojcowie  spowodowana burzą gradową i oberwaniem chmury. Podczas II wojny światowej siły OSP zmalały. Wielu druhów poszło na wojnę, inni zaś  należeli do organizacji konspiracyjnych. Po II wojnie światowej OSP na nowo odzyskało siły. Wtenczas naczelnikiem  został Władysław Stolarski. W latach 1955-65 trwała budowa remizy. W 1972r. została przekazana  nowa motopompa a w 1979r. została wykonana elewacja budynków. Przez kolejne lata OSP Smardzowice spieszyło z wielką pomocą.  Brało udział w  wielu  akcjach powodziowych i pożarowych. W 1997r. odbyło się 80-leie OSP Smardzowice. Następny jubileusz odbył się 15 lipca 2008r. Przekazano wtenczas OSP lekki wóz bojowy. Podczas jubileuszu odznaczony został sztandar OSP Smardzowice “ Złotym Znakiem Związku OSP RP “ natomiast całą jednostkę odznaczono medalem “ Za zasługi dla Pożarnictwa”.

Obecnie OSP Smardzowice liczy 32 członków  i 18 należących do MDP.

Do zarządu należą:
Prezes: Waldemar Koćma
Wiceprezes: Piotr Żuchowicz
Naczelnik: Wojciech Krzysztonek
Zastępca naczelnika: Zbigniew Krzaczyński, Tomasz  Cieślik
Skarbnik: Andrzej Stolarski
Sekretarz: Edward Tomczyk.

ANKIETY

            Pewnego dnia  razem z Magdą Cieślik postanowiłyśmy pochodzić trochę po wsi Smardzowice w celu zebrania ankiet dotyczących wsi. Ludzie dość niechętnie chcieli wypełniać ankiety. Zdarzało się także, że niektórzy odmawiali.

Największe problemy  były z pytaniami typu:

„ Ile osób mieszka  w pana/pani wsi „ lub „ Ile nowych osób osiedliło się  w pana/pani wsi.

Według osób, które przystąpiły do ankiety pytania były dość trudne. Większość ludzi na pytanie dotyczące pracy instytucji na terenie wsi   nisko ocenili pracę OSP Smardzowice  i średnio pracę Szkoły. Prawie wszyscy  przypisali swojej wsi dużo negatywnych cech. W sprawie inwestycji jakie powinny być przeprowadzone w naszej wsi padało dużo odpowiedzi np.

chodniki
dodatkowa droga
plac zabaw dla dzieci
poprawa komunikacji

Z przeprowadzonych ankiet dowiedziałyśmy się, że mieszkańcy  nie za dobrze  znają swoją wieś  i nie działają na jej terenie. Mieszkańcy  źle ocenili funkcjonowanie swojej wsi

LKS MASZYCANKA-MASZYCE

            Maszycanka-Maszyce- Ludowy Klub Sportowy założony  29 lipca 1984r. Przez mieszkańców wsi Maszyce. Barwy klubu to żółty, niebieski i biały. Początkowo klub nosił nazwę Ludowy Związek Sportowy Maszycanka Maszyce. Działalność klubu w roku 1994 została zwieszona do roku 2000. Dnia

19 lipca 2008 roku zostało otwarte i przekazane boisko w Smardzowicach dla klubu.

Sławomir Łudzik
Michał Galos
Aleksandra Krokosz
Magdalena Cieślik


#

zamki-gotyckie.pl - Zamki Państwa Krzyżackiego, Zamki Królestwa Polskiego, Zamki zakonów rycerskich.

reklama
 
Created by Eurohost